Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ZorgcoördinatieZorgcoördinatie

Als u of uw partner ouder wordt bent u soms afhankelijk van hulp en ondersteuning van meerdere familieleden, vrienden, vrijwilligers en/of professionals. Het regelen en afstemmen met iedereen kan dan een flinke klus zijn. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende dienstverleners die ‘zorgcoördinatie’ aanbieden.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Prijsrange

Indicatie van de prijs voor deze dienst.

- Type

We onderscheiden:
 • Casemanagement : dienstverlening-coördinatie op maat, vooral bedoeld voor mensen met meervoudige en complexe problemen. De casemanager biedt verschillende hulp en zorg en zo nodig ook extra stimulans.
 • Clientondersteuning : volgens de Wmo krijgt u informatie en onafhankelijk advies die is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Er wordt uitgegaan van uw belang. Het doel is het versterken van uw zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. Het kan gaan over maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.
  Een cliëntondersteuner kan ook een seniorencoach of een getrainde vrijwilliger zijn, zoals de Vrijwillige ouderenadviseur. Deze VOA is zelf ook een oudere en helpt als ondersteuner en wegwijzer om lokaal de weg te vinden bij een hulpvraag.
 • Mantelzorgconsulent : werkt meestal bij een steunpunt mantelzorg. Biedt de mantelzorger allereerst een luisterend oor, wijst de weg en kan ervoor zorgen dat regeltaken uit handen worden genomen.
 • Mantelzorgmakelaar : ondersteunt mantelzorgers bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën. Maar ook in de combinatie van werk en mantelzorg. Om overbelasting terug te dringen of te voorkomen.
 • Mentorschap : als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking permanent of tijdelijk de beslissingen over zijn of haar persoonlijke belangen niet zelf (meer) kan nemen. Dit kan gaan om verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor aanstellen. De taken van een professioneel mentor zijn wettelijk vastgelegd.

- Wie levert de dienst

Hoewel het niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vindt u het misschien interessant om te weten of de adviseur een vrijwilliger is of dat hij/zij de coördinerende zorgdienst beroepsmatig, als professional, uitoefent.

- Kenmerken

 • Peilen van behoefte aan zorg en ondersteuning : de zorgcoördinator kan met u in kaart brengen waar uw behoeften aan zorg en ondersteuning liggen. Op die manier is zorg op maat mogelijk.
 • Informatie en advies : de zorgcoördinator kan u informatie en advies bieden op vragen rond uw situatie, zorg en hulpverlening.
 • Beslissingsondersteuning : de zorgcoördinator helpt bij beslissingen op het persoonlijke vlak qua verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Bevorderen zelfstandig optreden : de zorgcoördinator stimuleert de zelfstandigheid door de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
 • Sociaal–emotionele begeleiding : de zorgcoördinator is er niet alleen voor praktische oplossingen, maar ook om u te helpen met tegenslag of verlies, bijvoorbeeld door te luisteren en mee te leven.
 • Vast aanspreekpunt : de zorgcoördinator is beschikbaar voor langere tijd als vast aanspreekpunt. Op die manier kan hij/zij u goed leren kennen, raakt u op elkaar ingespeeld en hoeft u niet telkens uw verhaal te vertellen.
 • Altijd op de achtergrond aanwezig : deze persoon is uw coördinator. U kunt hem/haar altijd bereiken.
 • Belangenbehartiging : de zorgcoördinator komt op voor de belangen van de cliënt.
 • Familiegesprekken : de zorgcoördinator kan het gesprek met uw familie organiseren en begeleiden. Zodat u met hen de zorg en ondersteuning kunt verbeteren.
 • Begeleiding van mantelzorgers : hulp en ondersteuning voor familie en vrienden die langdurig en intensief voor u of uw partner zorgen.
 • Aanvragen indicaties of vergoedingen : de zorgcoördinator kan indicaties voor zorg of hulpmiddelen aanvragen. En uitzoeken welke vergoedingsmogelijkheden er voor u zijn.
 • Overleg met en coördinatie van andere hulpverleners : de zorgcoördinator kan voor een goed contact tussen u en de hulpverleners onderling zorgen en ieders inzet regelen en afstemmen passend bij uw situatie, behoefte en mogelijkheden.
 • Toezien op behandeling en verzorging : erop toezien dat de zorg en begeleiding wordt gegeven overeenkomstig het zorgplan.
 • Crisisopvang : wanneer de zorg- en hulpbehoeften te groot worden en u acuut niet langer thuis kunt blijven wonen, kan de zorgcoördinator u begeleiden bij het vinden en gebruiken van crisisopvang.
 • Wettelijjke vertegenwoordiging : Aangesteld persoon behartigt de belangen van niet vermogensrechtelijke aard als een oudere of hulpbehoevende moeite heeft met het organiseren van zijn eigen leven.

- Specialisatie

Sommige zorgcoördinatoren zijn gespecialiseerd in één of meer onderwerpen:
 • Palliatieve zorg: gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en hun naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.

- Betalingsmogelijkheden: 

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over zorgcoördinatie.

Lijst
Aantal Zorgcoördinatie dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 348
348 diensten
Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

Welzijn Capelle: Servicepunt Mantelzorg

door Stichting Welzijn Capelle
Servicepunt Mantelzorg ondersteunt mensen die mantelzorger zijn van een inwoner van Capelle aan den IJssel. Servicepunt Mantelzorg is een onderdeel van Buurtkracht en is gratis.
€ 0,00
per uur
Meer info »
 • Voor mantelzorgers
 • Gratis
 • Informatie en advies
Mentorschap - ZEKER

Mentorschap - ZEKER

door ZEKER Financiële Zorgverlening
Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren.
Meer info »
 • Professionals
 • 7 ZEKERheden
 • Mentorschap
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Bewind van Formaat
Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen, zoals dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Hierbij gaat het met name over zaken als verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Belangrijk Professioneel Mentorschap
Er zijn veel mensen in Nederland die door ziekte, verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening niet of niet voldoende meer in staat zijn om hun eigen persoonlijke belangen te behartigen. Steeds vaker is er geen familie die zorg voor hen kan of wil dragen. De vraag is, wie dan de beslissingen neemt op het gebied van behandeling, verzorging, begeleiding, verpleging en algemeen welzijn. Dat is het werk van de professionele mentor.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap Achterhoek, Rozendaal en Rheden

door Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland
Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap Overijssel Gelderland werkt met vrijwillige mentoren.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Aangenaam Bewind
Het mentorschap beschermt meerderjarige mensen die niet (meer helemaal) voor zichzelf kunnen beslissen. Dat kan bijvoorbeeld zijn ingeval van een verstandelijke beperking, dementie of hoge leeftijd.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Stella Wisse Professional Organizer
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Mentorschap

door Knies Mentorschappen
Een mentor is er voor mensen die, al dan niet tijdelijk, niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en zorgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor Alzheimer patienten, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die kampen met een verslaving of een psychiatrische stoornis.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Irene Smilde Professional Organizer
Professional organizer
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Zorgconsulent

door Zorgconsulent Zuid
Paul Delsing van Zorgconsulent Zuid is gediplomeerd professional die ondersteunt om uw zorg zelf te regelen en te organiseren. Samen met u brengt de zorgconsulent uw persoonlijke behoeften in kaart en biedt hulp daar waar de behoefte is. De zorgconsulent ontzorgt door middel van het adviseren en regelen van aanvragen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, medische verzorging, maaltijd service en het doen van boodschappen.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Casemanagement

door Netwerk dementie IJssel-Vecht
Een casemanager dementie helpt u en uw naasten om te gaan met dementie en met de gevolgen daarvan. Hij of zij heeft een speciale opleiding gevolgd op HBO-niveau en is deskundig op het gebied van begeleiding van mensen met dementie en naasten.

De casemenager werkt vanuit het netwerk dementie IJssel-Vecht,
is onafhankelijk, Is een vraagbaak voor partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners tijdens het gehele proces.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Unive MijnGemak: Mantelzorgadvies

door Univé MijnGemak
Wanneer iemand met wie u een emotionele band heeft plotseling langdurig zorg nodig heeft, rolt u vanzelf in de zorgfunctie. Soms bent u er 24 uur per dag mee bezig, en soms duurt de zorg jaren. Mantelzorg is een dankbare maar belastende taak. Ontdek waarmee wij u kunnen ondersteunen in uw taken als mantelzorger.
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Seniorenorganizer

door Ruimte en overzicht
Professional organizer. Aspirant NBPO lid
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg

door MEE Groningen
MEE Groningen ondersteunt u bij het regelen van uw langdurige zorg zoals u dat wilt. Passend bij uw wensen en zo mogelijk afgestemd met uw familie en omgeving. Dat doen wij vanuit onze brede kennis en expertise van mensen met een beperking en van de Wet langdurige Zorg (Wlz).
€ 0,00
per uur
Meer info »
Logo Zorgcoördinatie

Sociaal ondernemer voor zorgcoördinatie bij ouderen aan huis

door MargotbijdeHand
Ik zorg ervoor dat langer thuis wonen voor ouderen aangenamer wordt door ondersteuning te bieden, ook met zorgcoördinatie.
€ 25,00 - € 30,00
per uur
Meer info »
Toon meer