Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

 • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
 • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
 • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
 • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
 • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
 • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
 • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
 • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
 • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 503
503 diensten
Welkom thuis pakket

Welkom thuis pakket

door Ledenvereniging
Hulp na ziekenhuisopname. Moet u binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie of opname? Dan is het goed alvast na te denken wie u helpt als u thuiskomt. Vaak moet er thuis van alles worden geregeld. Wie doet het huishouden? Wie brengt u naar de fysiotherapeut? Wie haalt de boodschappen? U regelt het met het Welkom thuis pakket.
Meer info »
 • Goed voorbereid op opname
 • Sneller naar huis
 • In alle rust herstellen
Logo Thuiszorg

Thuiszorg van Palet

door Stichting Kwadrantgroep
Met de juiste zorg en ondersteuning bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden, kunt u vaak nog heel goed zelfstandig wonen. De thuiszorg van Palet helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg Thuis+

door Dignis
Als u het thuis niet meer goed redt door problemen of vergeetachtigheid, kunnen de gespecialiseerde teams van Zorg Thuis+ u helpen. We werken in de stad Groningen
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg in Enkhuizen

door Wilgaerden
Het wijkzorgteam levert thuiszorg in de gemeente Enkhuizen.

Meer info »
Logo Thuiszorg

HSB de Vijverhof: Thuiszorg Vijverhof

door HSB de Vijverhof
Om inwoners die nog zelfstandig zijn, zo lang mogelijk in hun eigen prettig omgeving te laten wonen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg en verpleging thuis

door Stichting Vilente
De thuiszorgteams van Vilente werken in de gemeente Renkum, Wageningen en Ede. Zij bieden professionele zorg, behandeling en verpleging aan huis.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorg op maat voor laatste levensfase

door Careaz
De laatste levensfase is een intense fase, voor uzelf en voor de mensen om u heen. Een vertrouwde omgeving waarin u uzelf kunt zijn, speelt dan een belangrijke rol. De deskundige medewerkers van Careaz ondersteunen u en uw naasten daarbij. Wanneer het nodig is, krijgt u thuis dag en nacht die zorg en begeleiding die op dat moment bij u past. Zorg door de verzorgenden die al kent, aangevuld met medewerkers van ons specialistisch verpleegkundig team.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Volledig pakket thuis

door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
n de woonzorgzones (een straal van één kilometer om onze locaties) is het mogelijk om met een indicatie voor zorg met verblijf, thuis te blijven wonen en toch de hulp te krijgen die u nodig hebt. Deze hulp noemen we het Volledig Pakket Thuis (VPT). Binnen dit pakket kunt u dag en nacht een beroep doen op de medewerkers van de thuiszorg. U combineert daarmee de voordelen van het zelfstandig wonen met de complete zorg van een zorglocatie.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Persoonlijke begeleiding

door Stichting Thuiszorg SG
Stichting Thuiszorg is ook gespecialiseerd in begeleiding. Het kan zijn dat bepaalde dingen niet goed gaan in uw leven. Persoonlijke begeleiding kan daar verandering in brengen. Samen met u wordt bekeken wat de huidige situatie is, en hoe dat beter kan worden.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dagbehandeling

door Noorderbreedte
Dagbehandeling is bedoeld om u te leren omgaan met de beperkingen die het gevolg zijn van uw ziekte of aandoening. U komt meerdere dagdelen per week bij ons oefenen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuisbegeleiding

door Amsta
Woont u thuis, maar heeft u wel begeleiding of behandeling nodig, of een lichte zorgvraag? Ook dan kunt u rekenen op de ondersteuning van Amsta. De ondersteuning voor ouderen of mensen met een verstandelijke beperking is altijd op maat en in overleg met u. En als dat nodig is overleggen wij met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, een welzijnsorganisatie, het wijkzorgteam of de GGZ.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkteam Thuiszorg Diemen Zuid

door Cordaan
Wij zijn een team van enthousiaste wijkverpleegkundigen en verzorgenden en ondersteunen u graag met de zorg en hulp die u nodig heeft. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verpleegkundige zorg

door ZZG zorggroep
Heeft u verpleegkundige zorg nodig, dan krijgt u hulp van een verpleegkundige. Zij verzorgt bijvoorbeeld uw wond of dient u medicijnen toe. Ook zijn er in onze wijkteams medewerkers die gespecialiseerd zijn in een bepaald ziektebeeld. Zo helpen we u verder.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging, verpleging en begeleiding Aalsmeer

door Zorgcentra Meerlanden
U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige van het wijkzorgteam ‘t Kloosterhof.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Zorgcirkel Prins ​Hendrik en Agnes voor de regio Egmond-Heiloo

door Stichting De Zorgcirkel
Heb jij thuiszorg nodig? Of zoek je naar een andere woonplek, omdat het thuis niet meer gaat? Ons bemiddelingsbureau Zorg & Dienstverlening helpt jou graag. De Zorgcirkel heeft verschillende zorgarrangementen, zodat wij jou altijd iets op maat kunnen bieden. Onze consulenten kunnen jou direct informeren of een afspraak met jou maken.
Meer info »
Toon meer