Alleszelf.nl ALLESZELF.NL

ThuiszorgThuiszorg

Soms hebt u zorg aan huis nodig. In Nederland zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U ziet ze hieronder in het overzicht.

Zoek een dienst in de buurt of aan huis.
Geef een locatie en uw wensen aan in het menu, vergelijk en maak uw keuze:

- Soorten hulp

  • Advies, instructie en voorlichting: u kunt hierbij denken aan het geven van informatie om te helpen bij het maken van een keuze, het geven van een gericht voorstel of het aangeven ‘hoe u moet handelen’.
  • Begeleiding hulp bij taken waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een bepaald dagritme, het voeren van het huishouden en het onderhouden van contacten.
  • Behandeling: medische handelingen die zijn gericht op herstel of behoud van functies bij aandoeningen. Het kan om lichamelijke en geestelijke aandoeningen, zoals dementie, en gedragsproblemen.
  • Verzorging persoonlijke hulp waarvoor geen medische kennis vereist is, zoals helpen opstaan , wassen, aankleden en hulp bij het naar bed gaan.
  • Verpleging: medische of verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter.

- Spoedhulp

Bij een aantal aanbieders kan de thuiszorg standaard geleverd worden binnen 24 uur na ontvangst van een aanvraag.

- Specialisaties

Sommige aanbieders van thuiszorg geven aan gespecialiseerd te zijn in één of meer onderwerpen. Het gaat om de volgende specialisaties:
  • Lichamelijke beperking: dit is zorg aan mensen met een motorische beperking, spraak/taalhandicaps, bewustzijnsstoornissen, zintuigelijke stoornissen of andere functiestoornissen.
  • Palliatieve zorg: palliatieve zorg is erop gericht om mensen met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij gaat het verder dan lichamelijke verzorging; ook de zorg voor geest en ziel zijn belangrijk. Bron: palliatievezorg.nl
  • Dementiezorg: dit is erop gericht om mensen met dementie een veilige en aangename leefomgeving te bieden.
  • (Overige) specialistische zorg: zorg die geleverd wordt vanuit een van de medische specialismen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zuurstofflessen bij beademingsapparatuur.

Betalingsmogelijkheden

Bij de aanbieders komen verschillende betalingsmogelijkheden voor. Het is afhankelijk van uw situatie of u hiervoor in aanmerking komt. Houd ook rekening met een eventuele eigen bijdrage.

Meer informatie lezen? Bekijk onze berichten over thuiszorg.

Lijst
Aantal thuiszorg dat Alleszelf.nl voor u heeft gevonden: 404
404 diensten
Logo Thuiszorg

Prettig Thuis (Volledig Pakket Thuis)

door Zorgbalans
Herkent u dit? Bij uzelf of bij uw partner of familielid? Heeft u aan een woonzorgcentrum gedacht, maar is thuis wonen met (meer) hulp een betere optie? Dan is Prettig Thuis misschien iets voor u.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Volledig pakket thuis

door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
n de woonzorgzones (een straal van één kilometer om onze locaties) is het mogelijk om met een indicatie voor zorg met verblijf, thuis te blijven wonen en toch de hulp te krijgen die u nodig hebt. Deze hulp noemen we het Volledig Pakket Thuis (VPT). Binnen dit pakket kunt u dag en nacht een beroep doen op de medewerkers van de thuiszorg. U combineert daarmee de voordelen van het zelfstandig wonen met de complete zorg van een zorglocatie.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Revalideren vanuit huis

door Stichting De Hoven
Er is ook een mogelijkheid om vanuit uw thuissituatie bij ons te revalideren. Hierbij is een bemiddeling van uw huisarts noodzakelijk.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dementiezorg thuis

door Tangenborgh
Juist als u last heeft van (ernstige) geheugenproblematiek wilt u zo lang mogelijk thuis wonen. Het dementieteam van Tangenborgh helpt u hierbij. Professionele en persoonlijke zorg thuis die aansluit bij uw wensen en behoeften.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging

door Zorgcentra De Betuwe
Heeft u thuis verzorging of verpleging nodig? De verpleegkundige van Thuiszorg De Betuwe helpt u graag. U kunt rekenen op een vertrouwd gezicht. Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis. Een verpleegkundige of verzorgende helpt u als u een lichamelijke beperking of een chronische ziekte als dementie heeft. Ook als u net uit het ziekenhuis komt, kunt u hulp krijgen van ons.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg

door Stichting KleinGeluk
Persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding thuis.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Thuiszorg met Vrijwaard

door Stichting Vrijwaard
U wilt thuis blijven wonen maar u heeft ook behoefte aan ondersteuning, service of zorg in huis? Het thuiszorgteam van Vrijwaard staat voor u klaar om u de juiste professionele zorg- en dienstverlening te bieden. Wij koesteren uw zelfstandigheid en bieden u ondersteuning zodat u zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Met Vrijwaard kiest u voor een betrouwbare partner in uw buurt voor thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning en dienstverlening.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Revalidatie na een ziekenhuisopname?

door Zorggroep Sint Maarten
Maartje biedt u hiervoor verschillende mogelijkheden. Indien mogelijk bieden we u een revalidatieprogramma thuis aan met ondersteuning van onze thuiszorgverpleegkundigen en therapeuten zoals fysiotherapie en ergotherapie. Is terugkeer naar huis nog niet mogelijk dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van Maartje revalidatie gevestigd op de eerste verdieping van verpleegcentrum Gereia te Oldenzaal.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Mennistenerf: Thuiszorg

door Zorgcentrum Mennistenerf
Binnen Mennistenerf werken verschillende medewerkers met elkaar samen om de meest geschikte en gewenste zorg te bieden voor elke cliënt. Om dit te kunnen waarborgen wordt een zorgleefplan opgesteld, voor en samen met iedere cliënt/vertegenwoordiger. Op vier belangrijke domeinen staat beschreven wat de cliënt nodig heeft om optimale levenskwaliteit te ervaren: woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en tot slot lichamelijk welbevinden en gezondheid.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Rustig sterven

door Zorgfix Thuiszorg
Dat het einde komt is zeker, maar hoe, dat is ongewis. Zeker is dat de meesten hun laatste dagen thuis willen doorbrengen. In de vertrouwde omgeving met - als het even kan - hun dierbaren nabij. Dan is vaak behoefte aan de verzorging met de intensiteit van een ziekenhuis en met de noodzaak van deskundige verpleging. Zodat de laatste levensfase waardig en waardevol blijft.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Verzorging thuis

door Cordaan
De verzorgenden bij Cordaan Thuiszorg geven ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij wassen, het aan- en uitkleden, het aan- en uittrekken van uw steunkousen. Maar ook hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie. Voor zorgbemiddeling in de thuiszorg belt u met het Cliënten Servicebureau of de wijkverpleegkundige bij u in de buurt om zorg aan te vragen.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Wijkverpleging Deventer

door Woon- en Zorgcentrum Humanitas
Voor de wijkverpleging richt Humanitas zich op de directe omgeving van het Woon- en zorgcentrum. Contacten met Humanitas gaan via de woonzorgmakelaar. De kosten van wijkverpleging zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Dagzorg

door HilverZorg
In een aantal centra van HilverZorg kunt u terecht voor een fijne en stimulerende dagbesteding. Daarbij kunt u denken aan gerichte activiteiten, maar ook aan een goed gesprek met iemand die met begrip en belangstelling luistert naar uw levensverhaal en ingaat op uw vragen. Bij Dagcentrum Zonnehoeve wordt gerichte behandeling en therapie geboden, altijd afgestemd op uw wensen en behoeften.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Advies van een verpleegkundige

door Careaz
Een wond die niet geneest, een stoma, ongewild urineverlies of een hersenbloeding, hebben invloed op u en uw omgeving. Ze roepen vragen op, bijvoorbeeld: ‘Hoe ga ik hier het beste mee om?’ De gespecialiseerde verpleegkundige van Careaz komt graag bij u thuis voor een gratis advies.
Meer info »
Logo Thuiszorg

Individuele begeleiding

door Stichting P.C. Woonzorg Unie Veluwe (WZU)
Soms is het prettig als u ondersteuning of begeleiding krijgt bij uw dagelijkse leven. Bijvoorbeeld omdat u even de grip op uw leven kwijt bent. De medewerkers van WZU Veluwe luisteren graag naar u en denken en kijken met u mee naar de mogelijkheden.
Meer info »
Toon meer